Blogging, Markedsføring

Sådan bliver du succesfuld

(sponsoreret indhold)

Hvad vil det sige at være succesfuld?

Hvem vil ikke gerne være succesfuld? Opnå sine drømme og leve op til de krav, der stilles til én?

At tage et tema som succes op, kan måske forekomme meget abstrakt og kontroversielt. Lader det sig overhovedet gøre at definere og kortlægge succes som entydigt begreb? Hvad vil det sige at have succes? Man man tale kategorisk om succes og succesfulde mennesker? Afhænger det ikke af den enkelte person og konkrete kontekst? Jo, det gør det absolut langt hen ad vejen. Men måske lader det sig alligevel gøre at udpege nogle træk, færdigheder og egenskaber, der kan betragtes som forudsætninger og betingelser for succes i forskellige livssituationer. Hvor kompleks og omfangsrigt det end kan forekomme,at beskæftige sig med vejen til succes, kan det ikke desto mindre betale sig at overveje og diskutere, hvad der synes at adskille mennesker, der har succes med de ting, de sætter sig for, og de mennesker, der sjældent når deres mål, ønsker og drømme. Om ikke andet kan det være konstruktivt stof til omtanke for den enkelt læser: Hvad gør du – bevidst og ubevidst – som fører til succesfulde resultater, såvel privat som professionelt, eller som afholder dig fra succesfuldt at realisere dine ønsker og opnå dine mål?

Et fingerpraj om den succesfulde vej

Den succesfulde blogger, Matthew Woodward, tager – inspireret af et billede med titlen ”The Success Indicator”, hans ven postede på Facebook – del i diskussionen om hvorvidt der kan skelnes mellem mennesker med og mennesker uden succes – og hvad eller hvilke træk og færdigheder, der danner grundlag for succes. Billedet illustrerer de personlighedstræk, der kendetegner mennesker der er henholdsvis succesfulde og ikke-succesfulde. På sin blog skriver han således, at selvom det ikke egentligt er hans område, så mener han, at billede ”fremhæver den sande forskel mellem dem, der er succesfulde og dem, der ikke har succes.” Imidlertid pointerer han også, at han selv besidder træk, der hører under begge kategorier.

Illustrationen er selvfølgelig en forenkling af virkeligheden, men der er uden tvivl noget om, at de træk, der karakteriserer den succesfulde person, er egenskaber, der vil øge dine muligheder for dig at komme langt, både i personligt, privat og professionelt øjemed. Det er overordnet træk, der gør dig til et åbent, empatisk og positivt stemt menneske – både i dit forhold til dig selv og i forholdet til dine medmennesker. Det er selvfølgelig de allerfærreste der kan sætte flueben ved alle de ”succesfulde” træk uden at besidde en eneste fra den anden kategori. Men listen kan fungere som en god rettesnor: En gennemgang af de forskellige egenskaber og karaktertræk, kan give anledning til at reflektere over ens generelle adfærd og indstilling til sig selv og andre mennesker og blive bevidst om, hvad man er god til, og hvor der er udviklingspotentiale, så at sige.


Den succesfulde vs. den ikke-succesfulde

Ifølge den ikonografiske plakat ”The Success Indicator”, der er udarbejdet af den amerikanske virksomhedskonsulent og coach, MaryEllen Tribby, drejer de egenskaber, der kendetegner et succesfuldt menneske sig groft sagt om selvforståelse, sociale kompetencer og arbejdsadfærd og -moral.

Hvor personen, der har mindre sandsynlighed for at opnå succes, tenderer til at være selvoptaget, egoistisk, hurtig til at kritisere andre og bebrejder andre for egne fejltagelser, er den succesfulde person i langt højere grad orienteret mod sine medmennesker (venner, kollegaer etc.), og ser værdien i fællesskabet og samarbejdet. Personer, der opnår succes, er således som regel også bedre til at læse andre mennesker og kan således nemt begå sig i sociale sammenhænge. Den er klar til nye udfordringer, sætter sig nye mål og stræber efter at lære og opleve nye ting.

Når det kommer til arbejdsmoral viser figuren, at mennesker, der strukturerede og har styr på organisering ofte får succes. De kan sætte sig et mål for og åbne det ved struktureret, målrettet arbejde og stræben. Her over for står personen uden succes, som er tilbøjelig til at navigere efter følelse og umiddelbar instinkt og som derfor har svært ved at følge en plan fra start til slut.

Se her en video, der på simpel vis illustrerer de to typers karaktertræk sat op overfor hinanden:

Nogle gange må man prioritere sine ønsker, mål og de krav, der stilles til én; overveje hvilke, der på pågældende tidspunkt er vigtigst. Der kan være mange forventninger, både indefra og udefrakommende, og nogle gange bliver forsøget på at opnå det hele til halvhjertede handlinger og venstrehåndsarbejde. Med for mange mål på én gang risikerer man at ende halvvejs i alle sine bestræbelser og ens opgaver bliver kun delvist gjort. Overvej altså, hvad der virkeligt betyder noget for dig, og hvad din aktuelle situation fordrer af dig lige nu, hvad der vil give dig mest tilfredsstillelse og start med at fokusere på det mål. For er det noget bedre end at lykkes med noget man har sat sig målrettet for og opnået ved omhyggeligt, godt og opmærksomt arbejde?

Der er altså nogle egenskaber og adfærdsmønstre, du kan bestræbe dig på at tilegne eller efterleve, hvis du gerne vil have (mere) succes i dit liv. Som udgangspunkt handler det om at have det godt med sig selv: Vær stolt af dig selv og det du kan og tro ikke, at bare fordi andre også er gode til noget, at de er bedre eller mere værd end dig. Har du selvværdet på plads, vil du også kunne værdsætte og prise andres arbejde, kvaliteter, egenskaber og idéer og vil således kunne indgå i et frugtbart, konstruktivt sam-arbejde, både privat og professionelt. Er du som udgangspunkt positiv, har du respekt for andre mennesker og anerkender du andre, vil du være langt bedre udrustet til at begå dig socialt, møde nye mennesker, hvilket også betyder få ny indsigt og nye idéer, som vil udvikle dig, både mentalt, fagligt og socialt. En sådan åbenhed over for verden kan føre dig langt. Det er som regel kun dig selv der sætter grænser for, hvad du kan opnå, så er du klar på det nye, uden at glemme at værdsætte hvad du har, hvem du er og hvor du kommer fra, så har du meget godt at vente dig.

Måske skal du sætte ind i forhold til din selvforståelse og dit selvværd, måske kan du forbedre noget i din omgang med andre mennesker, måske har du idéerne, energien og de sociale kompetencer, men mangler blot lidt organisatorisk flair. Ingen er 100 % perfekt eller succesfuld, og vi kan alle altid blive ved med at udvikle os, hvis vi vil. Med den erkendelse og indsigt er man allerede et godt stykke af vejen mod et succesfuldt liv…